No module Published on Offcanvas position
ul.Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina +421 41 5110 111

Rada riaditeľov

Na základe zmeny zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina došlo s účinnosťou od 1. mája 2017 k zmene štatutárneho orgánu, ktorým je RADA RIADITEĽOV pozostávajúca z 3 riaditeľov v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ.
Generálny riaditeľ
FNsP Žilina
Ing. Igor Stalmašek, MBA igor.stalmasek ( ät ) fnspza.sk +421 41 5110 190
fax: 041 7234 003
Asistentka GR Marcela Mikundová sekretariat.r ( ät ) fnspza.sk
marcela.mikundova ( ät ) fnspza.sk
+421 41 5110 191
fax: 041 7234 003
       
Ekonomický riaditeľ
FNsP Žilina
Ing. Peter Braška, MBA peter.braska ( ät ) fnspza.sk +421 41 5110 320
Asistentka ER Gabriela Ondreášová gabriela.ondreasova ( ät ) fnspza.sk +421 41 5110 191
       
Medicínsky riaditeľ
FNsP Žilina
MUDr. Igor Bízik, MBA igor.bizik ( ät ) fnspza.sk +421 41 5110 194
fax: 041 7232 330
Asistentka úseku medicínskeho riaditeľa Mgr. Veronika Tomondji veronika.tomondji ( ät ) fnspza.sk +421 41 5110 195
fax: 041 72 32 330