No module Published on Offcanvas position
ul.Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina +421 41 5110 111

Kontakty

MUDr. František Cisarik

Primár oddelenia
041 5110 327

MUDr. Blanka Habániková

Zástupkyňa primára pre lôžkovú časť
041 5110 753, 041 5110 845

MUDr. Jarmila Tichá

Zástupkyňa primára pre anesteziologickú časť

PhDr. Renáta Frývaldová

Vedúca sestra